Regeneracja przeciwprądowa i współprądowa Który rodzaj regeneracji jest lepszy i dlaczego – współprądowa czy przeciwprądowa?

PytaniaRegeneracja przeciwprądowa i współprądowa Który rodzaj regeneracji jest lepszy i dlaczego – współprądowa czy przeciwprądowa?
Ania84 zapytał 3 lata temu
1 odpowiedzi
Łukasz Tabin Personel odpowiedział 3 lata temu

Zmiękczacze wody po określonym przepływie muszą oczyścić złoże żywiczne, które gromadzi twardość, czyli związki magnezu i wapnia. W tym celu przepuszcza przez złoże solankę i czystą wodę i wyrzuca te popłuczyny do kanalizacji. Wyróżniamy dwa rodzaje regeneracji: współprądową (down-flow) i przeciwprądową (up-flow). W pierwszym przypadku woda i solanka w czasie płukania złoża podawane są tak samo, jak przepływa woda w czasie zmiękczania, czyli od góry wpadają na złoże żywiczne, przechodzą przez nie do dołu i wyciągane są rurą dystrybucyjną. W przypadku regeneracji przeciwprądowej woda i solanka płyną w przeciwprądzie, czyli podawane są rura dystrybucyjną od dołu i przez złoże przechodzą do góry.
W przypadku domowych (niedużych) zmiękczaczy wody rodzaj regeneracji to niuans techniczny w większości przypadków niemający wpływu na jakość zmiękczonej wody. Faktem jest jednak, że regeneracja przeciwprądowa pozwala zaoszczędzić wodę potrzebną do płukania, gdyż jej najczęściej nie towarzyszą dodatkowe cykle regeneracji – płukanie złoża czystą wodą pod dużym ciśnieniem na początku i końce regeneracji. Z drugiej strony, jeśli w przypadku regeneracji przeciwprądowej nie zastosowano specjalnego kosza dolnego, to możliwa jest sytuacja, że solanka będzie rozchodzić się po złożu nierównomiernie i nie oczyści go w całości przez co spadnie wydajność urządzenia.
Dodatkowo, brak dodatkowych cykli płukania złoża żywicznego czystą wodą pod wysokim ciśnieniem nie jest korzystny w przypadku wody mocno zanieczyszczonej mechanicznie lub delikatnie zażelazionej – początkowo płukanie pozwala bowiem „zrzucić” te substancje ze złoża. Brak płukania czystą wodą po regeneracji w niektórych przypadkach może też skutkować niedokładnym usunięciem solanki ze złoża i słonym posmakiem wody tuż po regeneracji.
Idealnym połączeniem jest więc regeneracja przeciwprądowa, ale w towarzystwie dodatkowych cykli opłukania złoża – są to tzw. głowice up-flow 4-cyklowe.