Jak wyliczyć wydajność zmiękczacza wody?

PytaniaJak wyliczyć wydajność zmiękczacza wody?
Bogusław zapytał 4 lata temu
1 odpowiedzi
Łukasz Tabin Personel odpowiedział 4 lata temu

Ilość zmiękczonej wody, którą możemy pobrać pomiędzy regeneracjami oblicza się według wzoru: 3 x wielkość złoża z żywicą jonowymienną w litrach / twardość wody wyrażoną w stopniach skali niemieckiej (np. 3 x 20 / 18 = 3,3 m3 miękkiej wody do pobrania pomiędzy regeneracjami). Uzyskaną wartość wpisujemy podczas programowania głowicy zmiękczacza w momencie jego montażu. Jeśli mamy do czynienia z urządzeniem na złożu monosferycznym – wydajność urządzenia powinna być wyższa o 10 proc. niż w przypadku żywic standardowych, do których stosowany jest powyższy wzór. W przypadku niektórych modeli zmiękczaczy przy programowaniu wystarczy podać twardość wody, a urządzenie samoczynnie dobierze wszystkie parametry.