Czy moja woda jest twarda?

PytaniaKategoria: WodaCzy moja woda jest twarda?
Piotr zapytał 4 lata temu
1 odpowiedzi
Łukasz Tabin Personel odpowiedział 4 lata temu

Prawdopodobnie tak, ponieważ wysoka twardość wody występuje niemal w całej Polsce. Najwyższą dopuszczalną granicą twardości ogólnej w wodzie do picia jest 28°dH (stopni niemieckich). Dla porównania – w Stanach Zjednoczonych już twardość wody na pozimie 10°dH dyskwalifikuje wodę w codziennym użytku. Wysoka twardość wody nie jest szkodliwa dla zdrowia, ale oznacza trudne do usunięcia osady na bateriach łazienkowych, sanitariatach i kamień kotłowy w piecu grzejnym, instalacji CO oraz zniszczenie sprzętu AGD. Twarda woda powoduje też przesuszenie skóry oraz podrażnienia i alergie. Średnia twardość wody wodociągowej w Polsce waha się od 12 do 21°dH. Są jednak miasta i regony, gdzie mamy do czynienia z twardością od 30 do 40°dH.